કિંગદાઓ મહિલા અને બાળકોની હોસ્પિટલ

hhhrt (2)
hhhrt (3)

કિંગદાઓ મહિલા અને ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ, અગાઉ કિંગદાઓ મહિલા અને ચિલ્ડ્રન્સ મેડિકલ કેર સેન્ટર તરીકે ઓળખાય છે, તે કિંગદાઓ મેટરનિટી હોસ્પિટલ, કિંગદાઓ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ, કિંગદાઓ મેટરનિટી એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ સેન્ટર અને કિંગદાઓ ફેમિલી પ્લાનિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મર્જર દ્વારા રચાયેલી છે. તે હવે તબીબી સારવાર, આરોગ્ય સંભાળ, પુનર્વસવાટ, વૈજ્ .ાનિક સંશોધન અને અધ્યાપનને એકીકૃત ત્રણ-એ હોસ્પિટલ છે.

કિંગદાઓ મહિલા અને ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ કિંગદાઓ મેટરનિટી હોસ્પિટલ, કિંગદાઓ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ, કિંગદાઓ મેટરનિટી એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ સેન્ટર અને કિંગદાઓ ફેમિલી પ્લાનિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મર્જર દ્વારા રચાય છે. હાલમાં 3 વિભાગ છે.

તેમાં હોસ્પિટલમાં departments૦ થી વધુ વિશિષ્ટ ક્લિનિકલ વિભાગો અને પ્રસૂતિવિજ્ andાન અને સ્ત્રીરોગવિજ્ .ાન, બાળરોગવિજ્ .ાનમાં આરોગ્ય વિભાગ સાથે સંપૂર્ણ વિભાગોનો સમૂહ છે. તેથી, અમે મહિલાઓ અને બાળકો માટે સર્વાંગી રીતે તબીબી, આરોગ્ય સંભાળ અને પુનર્વસન સેવાઓ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. તેમાંથી, 6 પ્રાંતિક કી ક્લિનિકલ વિશેષ વિભાગો અને કી વિશેષતા (રક્તવાહિની શસ્ત્રક્રિયા, પ્રસૂતિવિજ્ ,ાન, બાળરોગની આંતરિક દવા, બાળકોના હૃદય કેન્દ્ર, નવજાત વિભાગ, પ્રજનન દવા કેન્દ્ર), મ્યુનિસિપલ મેડિકલ અને આરોગ્યનો 1 એ-વર્ગ કી વિભાગ (બાળકોનું હૃદય) કેન્દ્ર), કેટેગરી બીમાં 5 મુખ્ય વિભાગો (નવજાત, પ્રજનન દવા, પ્રસૂતિવિજ્ .ાન, બાળ ચિકિત્સા હિમેટોલોજી ઓન્કોલોજી વિભાગ અને બાળકોની આરોગ્ય સંભાળ).

hhhrt (1)
hhhrt (4)